ความรู้

(อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น)

1. Resistor ( ตัวต้านทาน)
2. Transistor ( ทรานซิสเตอร์ )
3. Capacitor ( ตัวเก็บประจุ )
4. Diode ( ไดโอด )
5. Inductor ( ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า )
6. Diac ( ไดแอก )
7. SCR ( เอสซีอาร์ )
8. Triac ( ไตรแอก )
9. FET ( เฟต )
10. MOSFET ( มอสเฟต )
11. OP-Amp ( ออปแอมป์ )

 

 

 

2. Transistor ( ทรานซิสเตอร์)

6. Diac ( ไดแอก )

10. MOSFET ( มอสเฟต )

3. Capacitor ( ตัวเก็บประจุ )

7. SCR ( เอสซีอาร์ )

11. OP-Amp ( ออปแอมป์ )

4. Diode ( ไดโอด )

8. Triac ( ไตรแอก )

 

 

 

หน้าแรก | บริการ | เงื่อนไขการซ่อม | ความรู้ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 All rights reserved. Contact: pp-service@hotmail.com