ซ่อมบอร์ดแผงวงจรเครื่องทอผ้า ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
  Tel.089-179 4555
  Email:pp-service@hotmail.com
ผลงานที่ผ่านมา

 

ผลงานการซ่อมแผงวงจร เครื่องทอผ้าต่างๆ ที่เราเคยซ่อมมา เช่น แผง MCU, แผง IO, แผง Weft selector, แผงเตารีด, แผง POWER MOD, แผง DOBBY CONTROL, แผงคอนโทรลบีม, กล่อง AC DRIVE แผง SPU, แผง CPUX, แผง PWRGS, แผง SMPSS, แผง TIK, และแผงอื่นๆ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ (เครื่องทอ DORNIER, FAST, PICANOL, SOMET, HI-TEX, SULZER, SMIT, TOYOTA, TSUDKOMA, VAMATEX รวมทั้ง JACQUARD BONAS, STAUBLI และอืนๆ)

 

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

ซ่อมบอร์ดแผงวงจรเครื่องทอผ้า DONIER


 

ซ่อมบอร์ดแผงวงจรเครื่องทอผ้า FAST


ซ่อมบอร์ดแผงวงจรเครื่องทอผ้า PICANOL

- งานซ่อมแผงวงจรเครื่องทอผ้า PICANOL บริษัท ผ้าห่มโบตั๋น จำกัด


ซ่อมบอร์ดแผงวงจรเครื่องทอผ้า SOMET

- งานซ่อมแผงวงจรเครื่องทอผ้า SOMET บริษัท ซันเวย์ เลเบิล จำกัด


ซ่อมบอร์ดแผงวงจรเครื่องทอผ้า SULZER

- งานซ่อมแผงวงจรเครื่องทอผ้า SULZER บริษัท อุตสาหกรรมพลาสติกมงคลไพศาล จำกัด


ซ่อมบอร์ดแผงวงจรเครื่องทอผ้า SMIT


ซ่อมบอร์ดแผงวงจรเครื่องทอผ้า TOYOTA


ซ่อมบอร์ดแผงวงจรเครื่องทอผ้า ISHIKAWA

- งานซ่อมแผงวงจรเครื่องทอผ้า ISHIKAWA บริษัท เอ็ม เค เท็กซ์ไทล์ จำกัด


ซ่อมบอร์ดแผงวงจรเครื่องทอผ้า TSUDKOMA


ซ่อมบอร์ดแผงวงจรเครื่องทอผ้า VAMATEX

- งานซ่อมแผงวงจรเครื่องทอผ้า VAMATEX บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด


ซ่อมบอร์ดแผงวงจร JACQUARD BONAS


ซ่อมบอร์ดแผงวงจร JACQUARD STAUBLI


ซ่อมบอร์ดแผงวงจร WEFT ACCUMULATOR

B

- งานซ่อมแผงวงจรหัวกรอ IRO บริษัท อุตสาหกรรมพลาสติกมงคลไพศาล จำกัด


Copyright © 2009 All rights reserved. Contact: pp-service@hotmail.com